Free Shipping On Orders £50+

Podmínky používání partnerských programů

Jako autorizovaný partner (Affiliate) společnosti NEAFS | Tobacco Free Sticks souhlasíte s dodržováním podmínek obsažených v této dohodě (dále jen “dohoda”). Před registrací a propagací společnosti NEAFS | Tobacco Free Sticks jako partnera si prosím pozorně přečtěte celou smlouvu.

Vaše účast v programu spočívá výhradně v legální reklamě na našich webových stránkách za účelem získání provize z členství a produktů zakoupených jednotlivci, které na NEAFS | Tobacco Free Sticks odkázaly vaše vlastní webové stránky nebo osobní doporučení.

Přihlášením do partnerského programu NEAFS | Tobacco Free Sticks (Program) vyjadřujete svůj souhlas s touto smlouvou a jejími podmínkami.

Schválení nebo zamítnutí žádosti

Vyhrazujeme si právo schválit nebo zamítnout JAKOUKOLIV žádost o partnerský program podle vlastního uvážení. V případě zamítnutí vaší žádosti o partnerský program nebudete mít vůči nám žádné právní nároky.

Provize

Provize se vyplácí jednou měsíčně. Aby mohl partner získat provizi, musí být odkazovaný účet aktivní minimálně 31 dní.

Nemůžete doporučit sami sebe a nedostanete provizi z vlastních účtů.

Platby budou odeslány pouze za transakce, které byly úspěšně dokončeny. Transakce, které vedou ke zpětnému vyúčtování nebo vrácení peněz, nebudou vyplaceny.

Ukončení

Vaše partnerská žádost a status v Programu mohou být pozastaveny nebo ukončeny z některého z následujících důvodů:

 • nevhodné reklamy (nepravdivá tvrzení, zavádějící hypertextové odkazy atd.).
 • Rozesílání spamu (hromadný e-mail, hromadné rozesílání příspěvků do diskusních skupin atd.).
 • Reklama na stránkách obsahujících nebo propagujících nezákonné činnosti.
 • Neuvedení partnerského vztahu u jakékoli propagační akce, která se podle stávajících směrnic a předpisů Federální obchodní komise nebo platných zákonů jednotlivých států považuje za podporu.
 • Porušení práv duševního vlastnictví. Společnost NEAFS | Tobacco Free Sticks si vyhrazuje právo požadovat licenční smlouvy od těch, kteří používají ochranné známky společnosti NEAFS | Tobacco Free Sticks, aby chránili svá práva duševního vlastnictví.
 • Nabízení slev, kupónů nebo jiné formy slíbených zpětných plateb z vaší partnerské provize jako pobídky. Přidávání bonusů nebo spojování jiných produktů s NEAFS | Tobacco Free Sticks je však přijatelné.
 • Vlastní doporučení, podvodné transakce, podezření na podvod s partnery.

Kromě výše uvedeného si společnost NEAFS | Tobacco Free Sticks vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet partnera, a to z důvodu porušení této smlouvy nebo bez udání důvodu.

Grafické a textové odkazy můžete používat jak na svých webových stránkách, tak v e-mailových zprávách. Stránky NEAFS | Tobacco Free Sticks můžete také inzerovat v online i offline inzerátech, časopisech a novinách.

Můžete používat grafiku a text, které jsme vám poskytli, nebo si můžete vytvořit vlastní, pokud je považujete za vhodné v souladu s podmínkami a neporušují je, jak je uvedeno v části Ukončení.

Stránky s kupóny a nabídkami

NEAFS | Tobacco Free Sticks příležitostně nabízí kupón vybraným partnerům a odběratelům našeho newsletteru. Pokud nejste předem schváleni / nemáte přidělen značkový kupón, nesmíte kupón propagovat. Níže jsou uvedeny podmínky, které platí pro všechny partnery, kteří zvažují propagaci našich produktů v souvislosti s obchodem nebo kupónem:

 • Partnerské společnosti nesmějí na partnerských odkazech, tlačítkách nebo obrázcích používat zavádějící text, který by naznačoval, že se na konkrétní partnerskou společnost vztahuje něco jiného než aktuálně schválené nabídky.
 • Partneři nesmí nabízet kupóny NEAFS | Tobacco Free Sticks, slevy NEAFS | Tobacco Free Sticks ani jiné fráze, které naznačují, že jsou k dispozici kupóny.
 • Partnerské společnosti nesmějí vytvářet vyskakovací okna, pop-undery, iframy, rámy ani jiné viditelné či neviditelné akce, které nastavují partnerské soubory cookie, pokud uživatel neprojevil jasný a výslovný zájem o aktivaci konkrétní úspory kliknutím na jasně označený odkaz, tlačítko nebo obrázek pro daný kupón nebo nabídku. Váš odkaz musí návštěvníka přesměrovat na stránky obchodníka.
 • Uživatel musí mít možnost zobrazit informace a podrobnosti o kuponech/akcích/úsporách předtím, než se nastaví partnerský soubor cookie (tj. “klikněte zde pro zobrazení kupónů a otevření okna na stránky obchodníka” není povoleno).
 • Na partnerských stránkách nesmí být uvedeno “Klikněte pro (nebo pro zobrazení) nabídky/kupónu” nebo jakákoli její varianta, pokud nejsou k dispozici žádné kupóny nebo nabídky a kliknutím se otevře stránka obchodníka nebo se nastaví soubor cookie. Partneři s takovým textem na vstupní stránce obchodníka budou z programu okamžitě odstraněni.

Zásady placení za kliknutí (PPC)

Nabízení PPC NENÍ povoleno bez předchozího písemného souhlasu.

Odpovědnost

NEAFS | Tobacco Free Sticks nenese odpovědnost za nepřímé nebo náhodné škody (ztráta příjmů, provize) způsobené selháním affiliate sledování, ztrátou databázových souborů nebo jakýmikoliv důsledky záměrů poškodit program a/nebo naše webové stránky.

Neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se programu a/nebo členství či produktů prodávaných společností NEAFS | Tobacco Free Sticks. Netvrdíme, že provoz programu a/nebo našich webových stránek bude bezchybný, a neneseme odpovědnost za případná přerušení nebo chyby.

Doba platnosti dohody

Platnost této smlouvy začíná okamžikem vašeho přijetí do programu a končí ukončením vašeho partnerského účtu.

Podmínky této smlouvy můžeme kdykoli změnit. Pokud je pro vás jakákoli změna podmínek této smlouvy nepřijatelná, máte jedinou možnost – ukončit svůj partnerský účet. Vaše další účast v Programu znamená, že souhlasíte s jakoukoli změnou.

Odškodnění

Partner odškodní společnost NEAFS | Tobacco Free Sticks a její přidružené a dceřiné společnosti, úředníky, ředitele, zaměstnance, nabyvatele licencí, nástupce a postupníky, včetně těch, kteří mají licenci nebo povolení společnosti NEAFS | Tobacco Free Sticks k přenosu a distribuci materiálů, a zbaví je veškerých závazků, škody, pokuty, rozsudky, nároky, náklady, ztráty a výdaje (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) vyplývající z jakýchkoli nároků vzniklých v souvislosti s touto smlouvou v důsledku nedbalosti, nesprávného prohlášení, nezveřejnění nebo úmyslného pochybení přidružené společnosti nebo s nimi související.

Účinnost elektronických podpisů

Dohoda je elektronická smlouva, která stanoví právně závazné podmínky vaší účasti v partnerském programu NEAFS | Tobacco Free Sticks. Vyplněním přihlášky do programu NEAFS | Tobacco Free Sticks vyjadřujete svůj souhlas s touto smlouvou a se všemi podmínkami, které jsou v ní obsaženy nebo na které odkazuje. Tímto úkonem vznikne elektronický podpis, který má stejnou právní sílu a účinky jako vlastnoruční podpis.

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
 • Žádné produkty v košíku.