Free Shipping On Orders £50+

Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje nustatyta, kaip naudojama ir saugoma bet kokia informacija, kurią pateikiate naudodamiesi šia svetaine, yra įsipareigojusi užtikrinti, kad jūsų privatumas būtų apsaugotas. Jei paprašysime jūsų pateikti tam tikrą informaciją, pagal kurią jus galima identifikuoti naudojantis šia svetaine, galite būti tikri, kad ji bus naudojama tik pagal šį privatumo pareiškimą. Laikas nuo laiko galime keisti šią politiką atnaujindami šį puslapį. Retkarčiais turėtumėte patikrinti šį puslapį ir įsitikinti, kad jus tenkina visi pakeitimai.

1. Duomenų valdytojas ir atstovas

Toliau išvardytus asmens duomenis “Neafs” tvarko savo interneto svetainėje. “Neafs U.K. Ltd” yra paskirtasis Jungtinės Karalystės operacijų direktoriaus Juliano Clarke’o, “Neafs U.K. Ltd”, 3rd Floor, 68-90 Paul St., London, EC2A 4NE, Company Registration #13561348, atstovas ES pagal Reglamentą Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis (toliau – BDAR).

Atidžiai perskaitykite šią privatumo politiką, kurioje jums, kaip Svetainės naudotojui (toliau – Naudotojas arba Jūs), pateikiama atitinkama informacija apie įvairius “Neafs” atliekamus asmens duomenų tvarkymo veiksmus pagal BDAR.

2. Neafs įdiegtas duomenų apdorojimas

2.1 Asmens duomenų, susijusių su jūsų apsilankymu mūsų svetainėje, tvarkymas

Kai Naudotojas apsilanko mūsų Svetainėje, “Neafs” asmens duomenis tvarko taip:

2.1.1 Surinkti asmens duomenys

Dėl šio tvarkymo “Neafs” renka toliau nurodytus asmens duomenis naudodama užsakymo procese esančias duomenų rinkimo formas arba kitus procesus.

– Vardas ir pavardė;
– Lytis;
– Amžius;
– El. pašto adresas;
– Adresas;
– Šalis;
– Pašto kodas;
– Telefono numeris;
– Įmonės pavadinimas ir pramonės šaka, kurioje dirbate;
– Informacija, kurią gauname iš jūsų apsilankymo mūsų svetainėse. Renkame informaciją apie tai, kaip lankotės mūsų svetainėse (įskaitant tinklalapį, kuris jus atvedė į “Neafs” svetainę, paieškos sistemoje įvestus paieškos žodžius, kurie jus atvedė į “Neafs” svetainę);
– Informacija, kurią gauname jums naudojantis mūsų produktais. Renkame informaciją apie jūsų naudojamus gaminius ir kaip juos naudojate, įskaitant, bet neapsiribojant, akumuliatoriaus įrenginio modelį, programinės įrangos versiją, atnaujinimo ROM programinės įrangos programos informaciją, atnaujinimo operacijų žurnalus;
– savo gaminio serijos numerį;
– Klientų aptarnavimo pranešimų turinys.

2.1.2 Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

“Neafs” naudoja apie jus surinktą informaciją šiais tikslais:
Jūsų tapatybei patikrinti ir klientų aptarnavimui ar pagalbai teikti;
analizuoti, kaip naudojatės mūsų svetainėmis ir produktais, kad geriau suprastume, kaip jais naudojamasi, kad galėtume tobulinti savo paslaugas ir naudotojų patirtį, pritraukti ir išlaikyti naudotojus.

Informacija, kurią renkame iš kitų šaltinių.

Jei paprašėte, kad teiktume amžiaus apribojimus atitinkantį produktą ar paslaugą, galime rinkti informaciją iš “One Account Mobile Limited” (1account) ir trečiųjų šalių, teikiančių 1account tapatybės duomenis. Tai būtina, kad 1account galėtų patikrinti, ar atitinkate minimalius amžiaus ir tapatybės tikrinimo reikalavimus, kaip nustatyta atitinkamuose JK teisės aktuose dėl amžiaus apribojimų. Užfiksuosime, kad jūsų amžius buvo sėkmingai patikrintas, todėl jums nebereikės iš naujo atlikti šio proceso. Informacijos apie tai, kaip “1account” tvarko jūsų asmeninius duomenis, ir privatumo politiką galite rasti apsilankę jų svetainėje: 1account.net.

2.1.3 Su kuo dalijamės jūsų informacija:

Jei paprašėte, kad teiktume amžiaus apribojimus atitinkantį produktą ar paslaugą, jūsų informacija galime dalytis su “One Account Mobile Limited” (1account) ir trečiosiomis šalimis, teikiančiomis 1account tapatybės duomenis. Tai būtina, kad 1account galėtų patikrinti, ar atitinkate minimalius amžiaus ir tapatybės tikrinimo reikalavimus, kaip nustatyta atitinkamuose JK teisės aktuose dėl amžiaus apribojimų. 1account gali išsaugoti atitinkamus duomenis, kad juos būtų galima patikrinti ateityje. Visiems “1account” tvarkomiems duomenims taikomos atitinkamos saugumo priemonės. 1account saugomi duomenys yra periodiškai peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad jie nebūtų saugomi ilgiau nei būtina. Informacijos apie tai, kaip “1account” tvarko jūsų asmeninius duomenis, ir privatumo politiką galite rasti apsilankę jų svetainėje: 1account.net.

2.1.3 Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmeninę informaciją taip pat galime perduoti bendrovėms, kurios padeda mums vykdyti verslą, tvarkydamos asmeninę informaciją mūsų vardu pirmiau nurodytais tikslais. Tokios įmonės yra serverių paslaugų teikėjai, duomenų analizės paslaugų teikėjai, sukčiavimo stebėsenos ir prevencijos paslaugų teikėjai, el. pašto pristatymo paslaugų teikėjai, socialinės žiniasklaidos ir kitų rinkodaros platformų ir paslaugų teikėjai.
Be to, “Neafs” gali atskleisti naudotojo asmens duomenis:
– jei “Neafs” privalo atskleisti arba dalytis tokiais asmens duomenimis, kad įvykdytų bet kokią teisinę prievolę arba kad apsaugotų savo verslo, klientų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą;

2.1.4 Asmens duomenų perdavimas

Surinktus asmens duomenis “Neafs” gali perduoti gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos ribų, ir tokiose paskirties vietose gali negali galioti įstatymai, kurie saugo naudotojo asmens duomenis tokiu pat mastu kaip Europos Sąjungoje.

“Neafs” užtikrina, kad “Neafs” arba jos tiekėjų ir partnerių, veikiančių už Europos Sąjungos ribų, tvarkomi Naudotojo asmens duomenys būtų saugiai tvarkomi ir apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo ar sunaikinimo, neteisėto tvarkymo ir bet kokio tvarkymo, nesuderinamo su šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Toliau pateikiama atitinkama informacija apie perkėlimą:

– “Neafs” gali perduoti surinktą informaciją trečiųjų šalių el. pašto pristatymo paslaugų teikėjams, kad šie išsiųstų reklaminius el. laiškus, arba kitoms rinkodaros platformoms ir paslaugų teikėjams, kad šie suteiktų atitinkamas paslaugas;
– “Neafs” gali naudoti trečiųjų šalių stebėjimo įrankius (pavyzdžiui, “Adwords”, “Bing”, “bugsplat”, “Criteo”, “disqus”, “fabric”, “Facebook”, “FireBase”, “Flurry”, “Google Analytics”, “Hotjar”, “LinkedIn”, “Pardot”, “Quora”, “JPUSH”), kad stebėtų informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi produktais ir svetainėmis; tokia informacija bus saugoma trečiųjų šalių serveriuose. Tokie trečiųjų šalių stebėjimo įrankiai gali siųsti duomenų analizės ataskaitą bendrovei “Neafs” pirmiau minėtu tikslu;
– “Neafs” gali saugoti surinktą informaciją serveriuose, kuriuos nuomojasi iš trečiųjų šalių serverių paslaugų teikėjų.

2.1.5 Saugojimo trukmė

“Neafs” saugo surinktus asmens duomenis sutarties galiojimo laikotarpiu ir 60 dienų po sutarties nutraukimo. Praėjus šiam laikotarpiui, kad “Neafs” galėtų įrodyti, jog egzistuoja teisė, sutartis ar teisinė prievolė, atitinkami asmens duomenys bus saugomi tarpiniuose archyvuose ne ilgiau, nei tai yra griežtai būtina atsižvelgiant į saugojimo tikslą ir pagal galiojančius teisės aktus.

2.2 Asmens duomenų, susijusių su komentarų sritimis, tvarkymas

Kai Naudotojas nusprendžia pateikti komentarą apie “Neafs” produktą per Svetainę, “Neafs” asmens duomenis tvarko taip:

2.2.1 Surinkti asmens duomenys

Dėl šio tvarkymo “Neafs” renka šiuos asmens duomenis:

– El. pašto adresas;
– Vardas arba pravardė;
– profilio nuotrauka;
– Kita galima asmeninė informacija, kurią Vartotojas pateikia savo komentare (amžius, vieta ir pan.);
– Jūsų komentaro turinys.

2.2.2 Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

Šį duomenų tvarkymą “Neafs” atlieka siekdama tobulinti savo produktus ir suteikti vartotojams bei potencialiems vartotojams geresnę ir skaidresnę informaciją apie “Neafs” produktus. Minėtus komentarus ir susijusius asmens duomenis Vartotojas pateikia savanoriškai, todėl surinktų asmens duomenų tvarkymas priklauso nuo Vartotojo sutikimo.
“Neafs” gali naudoti jūsų paskelbtus komentarus (su atitinkama informacija) rinkodaros tikslais, kad kiti galėtų geriau suprasti ir naudoti mūsų produktus.

2.2.3 Asmens duomenų gavėjai

“Neafs” gali perduoti surinktus asmens duomenis trečiosioms šalims – el. pašto pristatymo paslaugų teikėjams, socialinėms medijoms, kitoms rinkodaros platformoms ir paslaugų teikėjams.

2.2.4 Asmens duomenų perdavimas

Surinktus asmens duomenis “Neafs” perduoda gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos ribų, ir tokiose paskirties vietose gali negali galioti įstatymai, kurie saugo naudotojo asmens duomenis tokiu pat mastu kaip Europos Sąjungoje.

“Neafs” užtikrina, kad “Neafs” arba jos tiekėjų ir partnerių, veikiančių už Europos Sąjungos ribų, tvarkomi Naudotojo asmens duomenys būtų saugiai tvarkomi ir apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo ar sunaikinimo, neteisėto tvarkymo ir bet kokio tvarkymo, nesuderinamo su šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Toliau pateikiama atitinkama informacija apie perkėlimą:

– “Neafs” gali perduoti surinktą informaciją trečiųjų šalių el. pašto pristatymo paslaugų teikėjams, kad šie išsiųstų reklaminius el. laiškus, kitoms rinkodaros platformoms ir paslaugų teikėjams, kad šie suteiktų atitinkamas paslaugas.
– “Neafs” gali saugoti surinktą informaciją serveriuose, kuriuos nuomojasi iš trečiųjų šalių serverių paslaugų teikėjų.

2.2.5 Saugojimo trukmė

Surinktus asmens duomenis “Neafs” saugos ne ilgiau kaip 5 metus nuo jų surinkimo.

2.3 Asmens duomenų, susijusių su naujienlaiškiais ir reklaminiais el. laiškais, tvarkymas

Vartotojas gali norėti užsisakyti “Neafs” naujienlaiškį, kad jam būtų teikiama informacija ir naujienos apie “Neafs” produktus. Šiuo atveju “Neafs” asmens duomenis tvarko taip:

2.3.1 Surinkti asmens duomenys

Dėl šio apdorojimo “Neafs” renka tik jūsų pateiktą informaciją, pavyzdžiui, naudotojo el. pašto adresą, vardą arba slapyvardį, šalį, pageidaujamą produktą ir jūsų veiksmus, susijusius su reklaminiais el. laiškais.

2.3.2 Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas

“Neafs” tvarko asmens duomenis, kad galėtų vartotojams ir potencialiems vartotojams teikti informaciją ir naujienas apie “Neafs” produktus.
“Neafs” naujienlaiškio prenumerata ir su ja susijęs asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, todėl surinktų asmens duomenų tvarkymas priklauso nuo naudotojo sutikimo.

2.3.3 Asmens duomenų gavėjai

“Neafs” gali perduoti surinktus asmens duomenis el. pašto pristatymo paslaugų teikėjams ir kitiems paslaugų teikėjams, pavyzdžiui, duomenų analizės paslaugų teikėjams ir serverių teikėjams.

2.3.4 Asmens duomenų perdavimas

Surinktus asmens duomenis “Neafs” perduoda gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos ribų, ir tokiose paskirties vietose gali negali galioti įstatymai, kurie saugo naudotojo asmens duomenis tokiu pat mastu kaip Europos Sąjungoje.

“Neafs” užtikrina, kad “Neafs” arba jos tiekėjų ir partnerių, veikiančių už Europos Sąjungos ribų, tvarkomi Naudotojo asmens duomenys būtų saugiai tvarkomi ir apsaugoti nuo neteisėtos prieigos, praradimo ar sunaikinimo, neteisėto tvarkymo ir bet kokio tvarkymo, nesuderinamo su šioje privatumo politikoje nustatytais tikslais.

Toliau pateikiama atitinkama informacija apie perkėlimą:

– “Neafs” gali perduoti surinktą informaciją el. pašto pristatymo paslaugų teikėjams, kad šie siųstų naujienlaiškius ar reklaminius el. laiškus.
– Surinktą informaciją “Neafs” gali saugoti iš serverių paslaugų teikėjų išsinuomotuose serveriuose.
– “Neafs” gali naudoti trečiųjų šalių stebėjimo įrankius (pvz., “Google Analytics”), kad stebėtų informaciją apie naudotojo veiksmus, susijusius su reklaminiais el. laiškais; tokia informacija bus saugoma trečiųjų šalių serveriuose. Tokie trečiųjų šalių stebėjimo įrankiai gali siųsti duomenų analizės ataskaitą bendrovei “Neafs” pirmiau minėtu tikslu.

2.3.5 Saugojimo trukmė

“Neafs” saugo surinktus asmens duomenis 3 metus nuo jų surinkimo arba nuo paskutinio kontakto su Naudotoju (priklausomai nuo to, kas įvyks vėliau).
Pasibaigus trejų metų laikotarpiui, “Neafs” gali susisiekti su Naudotoju, kad sužinotų, ar Naudotojas pageidauja ir toliau gauti komercinę informaciją iš “Neafs”. Jei “Neafs” negautų jokio teigiamo ir aiškaus atsakymo iš Naudotojo, asmens duomenys būtų ištrinti arba archyvuoti pagal galiojančius teisės aktus.

2.4 Slapukai ir sekimo priemonės

Kai Vartotojas naudojasi Svetaine, “Neafs” Vartotojo įrenginyje įdiegia slapukus ir kitas sekimo priemones.

Slapukai – tai nedidelės duomenų dalys, kurios atsisiunčiamos į Vartotojo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, kai Vartotojas apsilanko “Neafs” interneto svetainėje.

Kai Naudotojas naudojasi Svetaine, “Neafs” naudoja slapukus, kad geriau suprastų, kokios paslaugos yra vertingos mūsų klientams, ir tobulintų Svetainę. Slapukai leidžia tinklalapio serveriui žinoti, kad Vartotojas grįžo į šią svetainę. Slapukais taip pat galima nustatyti kitą informaciją, pavyzdžiui, kasdienius mūsų svetainės lankytojus ir dažniausiai lankomus svetainės puslapius. Slapukai yra unikalūs ir juos gali perskaityti tik juos paskyręs serveris. Jie negali būti vykdomi kaip kodas arba platinti virusų.

Vartotojai gali priimti arba atsisakyti slapukų. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, tačiau paprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus ir atsisakyti slapukų, jei to pageidaujate. Jei nuspręsite atsisakyti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis visomis mūsų svetainės interaktyviosiomis funkcijomis.

Savo sutikimus dėl slapukų galite peržiūrėti mūsų slapukų politikos puslapyje.

Spustelėkite čia, jei norite tvarkyti slapukų nustatymus

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
  • Krepšelyje nėra produktų.