Free Shipping On Orders £50+

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób wykorzystuje i chroni wszelkie informacje, które podajesz podczas korzystania z tej strony internetowej jest zobowiązana do zapewnienia ochrony Twojej prywatności. Jeśli poprosimy Cię o podanie pewnych informacji, dzięki którym możesz zostać zidentyfikowany podczas korzystania z tej strony, możesz być pewien, że zostaną one wykorzystane wyłącznie zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Możemy od czasu do czasu zmieniać tę politykę poprzez aktualizację tej strony. Powinieneś sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian.

1. Administrator danych i przedstawiciel

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą polityką prywatności, która zapewnia Tobie, jako użytkownikowi strony internetowej (“Użytkownik” lub “Ty”), istotne informacje dotyczące różnych sposobów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Neafs, zgodnie z GDPR. Rejestracja firmy #13561348 w UE zgodnie z rozporządzeniem nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (“RODO”).

Szczegóły dotyczące podmiotów stowarzyszonych Neafs i krajów, w których mają siedzibę, są następujące:

Neafs U.K. Ltd
3rd Floor, 68-90 Paul St., 
London, EC2A 4NE, 
Julian Clarke, Director of UK Operations
NEAFS EUROPE S.L.
World Trade Center  
Edif. Sur - 2ª Planta
C.P 08039
Barcelona
Ricardo Palau, Head of EU Market

2. Przetwarzanie danych realizowane przez Neafs

2.1 Przetwarzanie danych osobowych związanych z Państwa wizytą na naszej stronie internetowej

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, Neafs wdraża przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

2.1.1 Gromadzone dane osobowe

W odniesieniu do tego przetwarzania Neafs gromadzi następujące dane osobowe za pośrednictwem formularzy gromadzenia danych w procesie zamawiania lub innych procesów.

– Nazwa;
– Płeć;
– Wiek;
– Adres e-mail;
– Adres;
– Kraj;
– Kod pocztowy;
– Numer telefonu;
– Nazwa firmy i branża, w której pracujesz;
– Informacje, które uzyskujemy z Twoich odwiedzin na naszych stronach internetowych. Zbieramy informacje o tym, jak odwiedzasz nasze strony internetowe (w tym stronę internetową, która doprowadziła Cię do strony internetowej Neafs, hasła wpisane do wyszukiwarki, które doprowadziły Cię do strony internetowej Neafs);
– Informacje, które otrzymujemy w wyniku korzystania przez Ciebie z naszych produktów. Zbieramy informacje o produktach, których używasz i jak z nich korzystasz, w tym m.in. model urządzenia z baterią, wersję oprogramowania sprzętowego, informacje o programie aktualizacji ROM firmware, dzienniki operacji aktualizacji;
– numer seryjny produktu;
– Treść komunikatów dotyczących obsługi klienta.

2.1.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Neafs wykorzystuje informacje, które zbieramy o Tobie do następujących celów:
W celu weryfikacji tożsamości użytkownika oraz zapewnienia obsługi klienta lub wsparcia;
Analizować korzystanie z naszych stron internetowych i produktów, aby lepiej zrozumieć, jak są one wykorzystywane, dzięki czemu możemy poprawić nasze usługi i doświadczenie użytkownika oraz zaangażować i zatrzymać użytkowników.

Informacje, które zbieramy z innych źródeł.

Jeśli użytkownik poprosił nas o dostarczenie produktu lub usługi z ograniczeniem wiekowym, możemy zbierać informacje od One Account Mobile Limited (1account) i zewnętrznych dostawców danych dotyczących tożsamości dla 1account. Jest to konieczne, aby 1account mógł zweryfikować, czy użytkownik spełnia minimalne wymagania dotyczące wieku i weryfikacji tożsamości określone przez odpowiednie przepisy dotyczące ograniczeń wiekowych w Wielkiej Brytanii. Zapiszemy, że Twój wiek został pomyślnie zweryfikowany, abyś nie musiał przechodzić przez ten proces ponownie. Informacje o tym, jak 1account zarządza danymi osobowymi i zapoznać się z polityką prywatności można znaleźć na ich stronie internetowej www: 1account.net.

2.1.3 Komu udostępniamy Twoje informacje:

W przypadku, gdy użytkownik poprosił nas o dostarczenie produktu lub usługi z ograniczeniem wiekowym, możemy udostępnić informacje użytkownika firmie One Account Mobile Limited (1account) oraz zewnętrznym dostawcom danych identyfikacyjnych dla 1account. Jest to konieczne, aby 1account mógł zweryfikować, czy użytkownik spełnia minimalne wymagania dotyczące wieku i weryfikacji tożsamości określone przez odpowiednie przepisy dotyczące ograniczeń wiekowych w Wielkiej Brytanii. 1account może zachować odpowiednie dane dla celów przyszłej weryfikacji. Wszystkie dane przetwarzane przez 1account podlegają odpowiednim środkom bezpieczeństwa. Dane przechowywane przez 1account podlegają okresowemu przeglądowi w celu zapewnienia, że nie są przechowywane dłużej niż jest to konieczne. Informacje o tym, jak 1account zarządza danymi osobowymi i zapoznać się z polityką prywatności można znaleźć na ich stronie internetowej www: 1account.net.

2.1.3 Odbiorcy danych osobowych

Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe firmom, które pomagają nam w prowadzeniu działalności, przetwarzając dane osobowe w naszym imieniu w celach określonych powyżej. Takie firmy obejmują dostawców usług serwerowych, dostawców usług analizy danych, dostawców usług monitorowania i zapobiegania oszustwom, dostawców usług dostarczania wiadomości e-mail, dostawców mediów społecznościowych i innych platform i usług marketingowych.
Ponadto Neafs może ujawnić dane osobowe Użytkownika:
– jeśli Neafs ma obowiązek ujawnić lub udostępnić takie dane osobowe w celu spełnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej firmy, swoich klientów lub innych osób;

2.1.4 Przekazywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane przez Neafs do odbiorców, którzy znajdują się poza Unią Europejską, a w takich miejscach docelowych mogą nie obowiązywać przepisy chroniące dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej.

Neafs zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Neafs lub przez jego dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są traktowane w sposób bezpieczny i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące transferu:

– Neafs może przekazać zebrane informacje dostawcom usług dostarczania wiadomości e-mail przez osoby trzecie w celu wysłania wiadomości promocyjnych lub innym platformom marketingowym i dostawcom usług w celu realizacji odpowiednich usług;
– Neafs może używać narzędzi śledzenia stron trzecich (takich jak Adwords, Bing, bugsplat, Criteo, disqus, fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) do śledzenia informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z produktów i stron internetowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Takie narzędzia śledzenia stron trzecich mogą wysyłać raport z analizy danych do Neafs dla wyżej wymienionych celów Neafs;
– Neafs może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych stron trzecich.

2.1.5 Okres przechowywania

Neafs będzie przechowywał zebrane dane osobowe przez okres trwania umowy oraz 60 dni po jej zakończeniu. Poza tym okresem, aby Neafs mógł wykazać istnienie prawa, umowy lub obowiązku prawnego, odpowiednie dane osobowe będą przechowywane przez archiwa pośrednie przez okres, który nie będzie przekraczał tego, co jest absolutnie konieczne ze względu na cel przechowywania i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2 Przetwarzanie danych osobowych związanych z obszarami komentarzy

Kiedy Użytkownik decyduje się na komentowanie produktu Neafs za pośrednictwem Strony internetowej, Neafs wdraża przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

2.2.1 Gromadzone dane osobowe

W odniesieniu do tego przetwarzania Neafs gromadzi następujące dane osobowe:

– Adres e-mail;
– Nazwisko lub pseudonim;
– zdjęcie profilowe;
– Inne potencjalne dane osobowe podane przez Użytkownika poprzez jego komentarz (wiek, lokalizacja, itp.);
– Treść komentarza.

2.2.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie to jest realizowane przez Neafs w celu ulepszenia swoich produktów oraz zapewnienia konsumentom i potencjalnym konsumentom lepszej i przejrzystej informacji o produktach Neafs. Wspomniane komentarze i związane z nimi dane osobowe są przekazywane przez Użytkownika dobrowolnie, tak więc przetwarzanie zebranych danych osobowych opiera się na zgodzie Użytkownika.
Neafs może wykorzystywać komentarze (wraz z odpowiednimi informacjami), które zamieszczasz w celach marketingowych, aby inni mogli lepiej zrozumieć i korzystać z naszych produktów.

2.2.3 Odbiorcy danych osobowych

Neafs może przekazywać zebrane dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług dostarczania wiadomości e-mail, mediom społecznościowym, innym platformom marketingowym i dostawcom usług .

2.2.4 Przekazywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe są przekazywane przez Neafs do odbiorców, którzy znajdują się poza Unią Europejską i w takich miejscach docelowych mogą nie obowiązywać przepisy chroniące dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej.

Neafs zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Neafs lub przez jego dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są traktowane w sposób bezpieczny i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące transferu:

– Neafs może przekazać zebrane informacje dostawcom usług dostarczania wiadomości e-mail przez osoby trzecie w celu wysłania wiadomości promocyjnych, innym platformom marketingowym i dostawcom usług w celu realizacji odpowiednich usług.
– Neafs może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych stron trzecich.

2.2.5 Okres przechowywania

Neafs będzie przechowywał zebrane dane osobowe przez okres nie dłuższy niż 5 lat od ich zebrania.

2.3 Przetwarzanie danych osobowych związanych z newsletterami i e-mailami reklamowymi

Użytkownik może chcieć zapisać się do newslettera Neafs, aby otrzymywać informacje i nowości dotyczące produktów Neafs. W tym przypadku Neafs realizuje przetwarzanie danych osobowych w następujący sposób:

2.3.1 Gromadzone dane osobowe

Jeśli chodzi o to przetwarzanie, Neafs zbiera tylko dostarczone informacje, takie jak adres e-mail Użytkownika, imię lub pseudonim, kraj, preferowany produkt i operacja na e-mailach promocyjnych.

2.3.2 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Neafs wdraża przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczenia konsumentom i potencjalnym konsumentom informacji i wiadomości dotyczących produktów Neafs.
Zapisanie się na newsletter Neafs i związane z tym podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, tak więc przetwarzanie zebranych danych osobowych opiera się na zgodzie Użytkownika.

2.3.3 Odbiorcy danych osobowych

Neafs może przekazywać zebrane dane osobowe dostawcom usługi dostarczania wiadomości e-mail oraz innym dostawcom usług, takim jak dostawcy analizy danych i dostawcy serwerów.

2.3.4 Przekazywanie danych osobowych

Zebrane dane osobowe są przekazywane przez Neafs do odbiorców, którzy znajdują się poza Unią Europejską i w takich miejscach docelowych mogą nie obowiązywać przepisy chroniące dane osobowe Użytkownika w takim samym stopniu jak w Unii Europejskiej.

Neafs zapewnia, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez Neafs lub przez jego dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są traktowane w sposób bezpieczny i są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, przetwarzaniem niezgodnym z prawem oraz wszelkim przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

Poniżej znajdują się istotne informacje dotyczące transferu:

– Neafs może przekazać zebrane informacje dostawcom usług dostarczania wiadomości e-mail w celu wysyłania newsletterów lub e-maili promocyjnych.
– Neafs może przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych.
– Neafs może używać narzędzi śledzenia stron trzecich (takich jak Google Analytics) do śledzenia informacji o działaniu użytkownika do e-maili reklamowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach stron trzecich. Takie narzędzia śledzenia stron trzecich mogą wysyłać raport z analizy danych do Neafs dla wyżej wymienionych celów Neafs.

2.3.5 Okres przechowywania

Neafs będzie przechowywał zebrane dane osobowe przez 3 lata od ich zebrania lub od ostatniego kontaktu ze strony Użytkownika (w zależności od tego, co nastąpi później).
Pod koniec tego 3-letniego okresu Neafs może skontaktować się z Użytkownikiem, aby dowiedzieć się, czy Użytkownik chce nadal otrzymywać informacje handlowe od Neafs. W przypadku, gdy Neafs nie otrzymałby żadnej pozytywnej i wyraźnej odpowiedzi od Użytkownika, dane osobowe zostałyby usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.4 Pliki cookie i trackery

Gdy Użytkownik konsultuje się z Serwisem, Neafs implementuje na urządzeniu Użytkownika pliki cookies i inne trackery.

Pliki cookies to niewielkie fragmenty danych, które są pobierane na komputer lub urządzenie mobilne Użytkownika, gdy ten odwiedza Stronę internetową Neafs.

Kiedy Użytkownik konsultuje Stronę internetową, Neafs wdraża pliki cookie, aby lepiej zrozumieć, jakie usługi są wartościowe dla naszych klientów i aby ulepszyć Stronę internetową. Dzięki plikom cookie serwer strony internetowej wie, że Użytkownik powrócił na tę stronę. Pliki cookie mogą również określać inne informacje, takie jak dzienna liczba osób odwiedzających naszą witrynę oraz najczęściej odwiedzane strony witryny. Cookies są unikalne i mogą być odczytane tylko przez serwer, który je przydziela. Nie mogą być wykonywane jako kod ani dostarczać wirusów.

Użytkownicy mają możliwość akceptacji lub odrzucenia plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby odrzucić pliki cookie. Jeśli zdecydują się Państwo na odrzucenie plików cookie, mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji naszej strony internetowej.

Zgodę na pliki cookie można sprawdzić na naszej stronie Polityka dotycząca plików cookie.

Kliknij tutaj, aby zarządzać ustawieniami plików cookie

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
  • Brak produktów w koszyku.