Free Shipping On Orders £50+

Warunki korzystania z programu partnerskiego

Jako autoryzowany partner (Affiliate) NEAFS | Tobacco Free Sticks, zgadzasz się przestrzegać zasad i warunków zawartych w niniejszym Porozumieniu (Umowa). Prosimy o dokładne przeczytanie całej Umowy przed zarejestrowaniem się i promowaniem NEAFS | Tobacco Free Sticks jako Afiliant.

Twój udział w Programie polega wyłącznie na legalnym reklamowaniu naszej strony internetowej w celu otrzymania prowizji od członkostw i produktów zakupionych przez osoby skierowane do NEAFS | Tobacco Free Sticks przez Twoją własną stronę internetową lub osoby polecone.

Zapisując się do Programu Partnerskiego NEAFS | Tobacco Free Sticks (Program), wyrażasz zgodę na niniejsze Porozumienie oraz jego warunki.

Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku

Zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia KAŻDEGO wniosku o Program Partnerski według naszego wyłącznego i absolutnego uznania. Nie będziesz miał żadnej prawnej możliwości odwołania się do nas z powodu odrzucenia Twojego Wniosku o Program Partnerski.

Komisje

Prowizje będą wypłacane raz w miesiącu. Aby Afiliant mógł otrzymać prowizję, polecony rachunek musi pozostać aktywny przez minimum 31 dni.

Nie możesz polecać siebie i nie otrzymasz prowizji od własnych rachunków.

Płatności zostaną wysłane tylko za transakcje, które zostały pomyślnie zakończone. Transakcje, które skutkują obciążeniem zwrotnym lub zwrotem pieniędzy nie będą wypłacane.

Zakończenie

Twoja aplikacja partnerska i status w Programie mogą zostać zawieszone lub zakończone z jednego z następujących powodów:

 • Nieodpowiednie reklamy (fałszywe twierdzenia, wprowadzające w błąd hiperłącza itp.).
 • Spamowanie (masowe wysyłanie wiadomości e-mail, masowe umieszczanie w grupach dyskusyjnych itp.)
 • Reklama na stronach zawierających lub promujących nielegalne działania.
 • Nieujawnienie relacji partnerskiej w przypadku jakiejkolwiek promocji, która kwalifikuje się jako wsparcie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami Federalnej Komisji Handlu lub wszelkimi obowiązującymi przepisami stanowymi.
 • Naruszenie praw własności intelektualnej. NEAFS | Tobacco Free Sticks zastrzega sobie prawo do wymagania umów licencyjnych od osób używających znaków towarowych NEAFS | Tobacco Free Sticks w celu ochrony naszych praw własności intelektualnej.
 • Oferowanie rabatów, kuponów lub innej formy obiecanych kick-backów z prowizji partnerskiej jako zachęty. Dopuszczalne jest jednak dodawanie bonusów lub łączenie innych produktów z NEAFS | Tobacco Free Sticks.
 • Samo polecenie, oszukańcze transakcje, podejrzenie oszustwa ze strony Partnera.

Oprócz powyższego, NEAFS | Tobacco Free Sticks zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego rachunku partnerskiego w dowolnym czasie, za naruszenie niniejszego Porozumienia lub bez powodu.

Możesz używać linków graficznych i tekstowych zarówno na swojej stronie internetowej, jak i w wiadomościach e-mail. Możesz również zamieścić reklamę strony NEAFS | Tobacco Free Sticks w ogłoszeniach online i offline, magazynach i gazetach.

Możesz wykorzystać grafiki i teksty dostarczone przez nas lub stworzyć własne, o ile zostaną one uznane za odpowiednie zgodnie z warunkami i nie będą naruszać zasad opisanych w sekcji Wypowiedzenie.

Kupony i strony z ofertami

NEAFS | Tobacco Free Sticks od czasu do czasu oferuje kupon wybranym partnerom oraz subskrybentom naszego newslettera. Jeśli nie jesteś wstępnie zatwierdzony / przypisany do markowego kuponu, to nie możesz promować kuponu. Poniżej przedstawiamy warunki obowiązujące każdego partnera, który rozważa promocję naszych produktów w związku z transakcją lub kuponem:

 • Afilianci nie mogą używać wprowadzającego w błąd tekstu na linkach, przyciskach lub obrazkach afiliacyjnych, aby sugerować, że cokolwiek poza aktualnie autoryzowanymi ofertami należy do konkretnego partnera.
 • Afilianci nie mogą składać ofert na kupony NEAFS | Tobacco Free Sticks, zniżki NEAFS | Tobacco Free Sticks lub inne wyrażenia sugerujące, że kupony są dostępne.
 • Afilianci nie mogą generować pop-upów, pop-underów, iframe’ów, ramek lub innych widocznych lub niewidocznych działań, które ustawiają ciasteczka afiliacyjne, chyba że użytkownik wyraził jasne i wyraźne zainteresowanie aktywacją konkretnych oszczędności poprzez kliknięcie na wyraźnie oznaczony link, przycisk lub obrazek dla tego konkretnego kuponu lub oferty. Twój link musi odsyłać odwiedzającego do strony sprzedawcy.
 • Użytkownik musi mieć możliwość zobaczenia informacji o kuponie/okazji/oszczędnościach i szczegółów zanim zostanie ustawiony plik cookie (np. “kliknij tutaj, aby zobaczyć kupony i otworzyć okno do strony sprzedawcy” NIE jest dozwolone).
 • Strony afiliacyjne nie mogą mieć napisu “Click for (or to see) Deal/Coupon” lub jego odmiany, gdy nie ma dostępnych kuponów lub ofert, a kliknięcie otwiera stronę handlowca lub ustawia plik cookie. Afilianci z takim tekstem na stronie docelowej handlowca zostaną natychmiast usunięci z programu.

Polityka “Pay Per Click” (PPC)

Licytacja PPC jest NIEDOPUSZCZALNA bez wcześniejszej pisemnej zgody.

Odpowiedzialność

NEAFS | Tobacco Free Sticks nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub przypadkowe szkody (utrata dochodów, prowizji) spowodowane błędami w śledzeniu partnerów, utratą plików baz danych lub jakimikolwiek wynikami intencji szkodzącymi Programowi i/lub naszej stronie internetowej (stronom internetowym).

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do Programu i/lub członkostwa lub produktów sprzedawanych przez NEAFS | Tobacco Free Sticks. Nie twierdzimy, że działanie Programu i/lub naszej strony internetowej (stron internetowych) będzie wolne od błędów i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy lub błędy.

Okres obowiązywania umowy

Okres obowiązywania tego Porozumienia rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez Ciebie do Programu i kończy się w momencie zakończenia Twojego rachunku partnerskiego.

Warunki tej umowy mogą zostać zmienione przez nas w dowolnym momencie. Jeżeli jakakolwiek modyfikacja warunków tego Porozumienia jest dla ciebie nie do przyjęcia, twoim jedynym wyborem jest zamknięcie twojego rachunku partnerskiego. Dalsze uczestnictwo w Programie będzie oznaczało akceptację wszelkich zmian.

Odszkodowanie

Affiliate zabezpieczy i ochroni przed odpowiedzialnością NEAFS | Tobacco Free Sticks oraz jej spółki stowarzyszone i zależne, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, licencjobiorców, następców i cesjonariuszy, w tym licencjobiorców lub osoby upoważnione przez NEAFS | Tobacco Free Sticks do przekazywania i dystrybucji materiałów, od wszelkich zobowiązań, odszkodowań, grzywien, wyroków, roszczeń, kosztów, strat i wydatków (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) wynikających z lub związanych z jakimikolwiek i wszystkimi roszczeniami poniesionymi w związku z niniejszym Porozumieniem z powodu zaniedbania, wprowadzenia w błąd, nieujawnienia lub celowego wykroczenia Affiliate.

Skuteczność podpisów elektronicznych

Porozumienie jest umową elektroniczną, która określa prawnie wiążące warunki Twojego uczestnictwa w programie partnerskim NEAFS | Tobacco Free Sticks. Wyraźnie zaznaczasz swoją akceptację niniejszej Umowy oraz wszystkich warunków zawartych lub przywołanych w niniejszej Umowie poprzez wypełnienie procesu aplikacji NEAFS | Tobacco Free Sticks. Czynność ta tworzy podpis elektroniczny, który ma taką samą moc prawną i skutek jak podpis odręczny.

#STOPTOBER - Buy One Get One Free - All Sales in October
Updating…
 • Brak produktów w koszyku.